Portfolio > Ceramics

Installation Shot

Untitled Ceramic
Untitled Ceramic
Ceramic with Underglaze and Epoxy
2014